MENU

menubutton
trigger

GALERIA

OFERTY PRACY

REFERENCJE

KONTAKT

KRUSZYWA

IŁ - GLINA

 

Znajduje zastosowanie w przemyśle ceramicznym jako surowiec do produkcji cegieł, dachówek czy klinkieru, także w przemyśle budowlanym i papierniczym.

 

Nasza glina ma zastosowanie w produkcji materiałów budowlanych (cegła, pustak...), jako materiał izolacyjny - do wykonywania mineralnych warstw uszczelniających podłoża składowisk odpadów komunalnych i zbiorników wodnych, korpusów zapór ziemnych.

 

Zastosowanie gliny mielonej:

  • do budowy i remontu pieców kaflowych
  • do wykonywania tynków glinianych
  • do izolacji podłoża w ogrodnictwie
  • do prac artystycznych

IŁ - Glina

LEARN MORE

IŁ - Glina

LEARN MORE

PIASEK

 

Wykorzystywany jest m.in. do wyrobu szkła, a w budownictwie jako składnik betonu, zapraw murarskich, tynków.

Piasek uszlachetniony , frakcja 0-2 mm

LEARN MORE

Piasek zasypowy

LEARN MORE

Pospółka, mułek

LEARN MORE

ŻWIR

 

Używany jest jako składnik betonów towarowych oraz jako materiał do podbudowy dróg, a także jako wsad do mas bitumicznych i czasem nawierzchni.

 

Żwir do betonu , frakcja: 2-8mm

LEARN MORE

Żwir, frakcja: 0-16 mm

LEARN MORE

Żwir, frakcja 16-32 mm

LEARN MORE

Żwir płukany, frakcja 16-32 mm

LEARN MORE

KRUSZYWA

 

Materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany głównie do produkcji zapraw budowlanych i betonów oraz do budowy dróg.

 

Kamień niekruszony

LEARN MORE

Kruszywa, frakcja: 16-32 mm

LEARN MORE

Kruszywa, frakcja: 0-16 mm

LEARN MORE

GRUZ Z RECYKLINGU

 

W budownictwie odpadowy materiał budowlany w postaci potłuczonych wyrobów ceramiki budowlanej (cegła, pustak), pokruszonego betonu itp. Recykling gruzu ma jedną, niepowtarzalną zaletę – umożliwia powtórne wykorzystanie otrzymanego produktu jako surowca np. do podbudowy dróg, podsypka pod posadzki i nawierzchnie betonowe.

W ramach recyklingu następuje:

kruszenie gruzu budowlanego

separacja magnetyczna zbrojenia(złomu)

sortowanie za pomocą przesiewaczy na żądane frakcje

 

Gruz z recyklingu

LEARN MORE

MIESZANKA

Mieszanka

LEARN MORE

ZIEMIA - HUMUS

Ziemia - Humus

LEARN MORE

LONEX

 

tel: 606 274 824

mail: firmalonex@gmail.com

 

ul. Gwardii Ludowej 17

09-400 Płock